Home / Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Microsoft Word - SO DO TO CHUC NHAN VIET.doc

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

1

NGUYỄN THÀNH THU

1968

Kỹ sư điện – QL công nghiệp

Giám đốc

2

NGUYỄN THÀNH TẤN

1977

Kỹ sư cơ khí – xây dựng

Phó Giám đốc

3

NGUYỄN THỊ ÚT

1985

Cử nhân kinh tế

Phó Giám đốc

4

NGUYỄN TẤT THÀNH

1979

Cử nhân kinh tế

Phó Giám đốc

5

LÊ THỊ THU SƯƠNG

1981

Cử nhân kinh tế

Kế toán trưởng

6

NGUYỄN  VĂN TÚ

1982

Kỹ sư xây dựng

TP. QLDA

7

PHẠM NGỌC HIẾU

1978

Kỹ sư xây dựng

TP. TK – Kỹ thuật

8

NGUYỄN VĨ HẬU

1976

Kiến trúc sư

Chủ trì kiến trúc

9

NGUYỄN MINH HIẾU

1984

Kiến trúc sư

Thiết kế kiến trúc

10

TRƯƠNG THANH LẸ

1987

Kiến trúc sư

Thiết kế kiến trúc

11

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THANH

1987

Kiến trúc sư

Thiết kế kiến trúc

12

NGUYỄN PHƯỚC LUÂN

1989

Kỹ sư xây dựng

Thiết kế kết cấu

13

NGUYỄN HỮU SÔ

1985

Kỹ sư xây dựng

Thiết kế kết cấu

14

PHẠM HỒNG QUANG

1981

Kỹ sư xây dựng

Giám sát thi công

15

NGUYỄN THANH HẢI

1985

Kỹ sư cơ khí

Giám sát thi công

16

TRƯƠNG THÀNH CA

1985

Kỹ sư cấp thoát nước

Giám sát thi công

17

VÕ THANH TÙNG

1988

Kỹ sư xây dựng

Giám sát thi công

18

LÊ NGỌC LINH

1980

Kỹ sư điện

Giám sát thi công

19

PHẠM QUỐC TUẤN

1984

Kỹ sư điện

Giám sát thi công

20

NGUYỄN MINH TUẤN

1985

Kỹ sư điện

Giám sát thi công

21

NGUYỄN VĂN LỢI

1987

Kỹ sư điện

Giám sát thi công

22

NGUYỄN VIẾT TRIỀU

1980

Kỹ sư điện

Giám sát thi công

CHUNG CHI XD NHAN VIET0001

scan0010

 

 

scan0011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!